Phân tích và tổng hợp bộ dữ liệu CV bằng công nghệ blockchain và AI

Đến năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu đạt 6,5%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với năm trước. Nó được dự báo sẽ tăng lên 11% vào năm 2050. Remditechnology sử dụng AI và Chuỗi khối để phân tích và biên dịch bộ dữ liệu CV của bạn. Bạn sẽ nhận được gì? Bạn sẽ nhận được một CV rất tốt sẽ dễ dàng nổi bật giữa đám đông.