Remdi AI ghép nối kỹ năng với công việc phù hợp

Bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận có phương pháp, trực quan và được hỗ trợ bởi dữ liệu để đưa ra các quyết định về nguồn nhân lực trên quy mô lớn, các tổ chức lớn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Đối với các doanh nghiệp lớn phải sắp xếp nhiều nhân viên vào các vai trò mới, việc sắp xếp lại nhân tài một cách hợp lý cho các vị trí sẵn có và có giá trị cao tỏ ra đặc biệt khó khăn và thay đổi cuộc chơi. Remdi AI phù hợp với kỹ năng của bạn với công việc phù hợp. Tập trung vào nhân tài để đảm bảo rằng công việc phù hợp với vai trò phù hợp sẽ tạo ra giá trị cao nhất.